• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 04-3754-416 (1754)
 • researchjournal.msu@gmail.com
 • English

Research & Knowledge

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์
(Research & Knowledge)

-

รายละเอียดวารสาร
 • เกี่ยวกับวารสาร
  Research & Knowledge

 • คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์
  สำหรับResearch & Knowledge

 • วารสารเล่มล่าสุด
  ปีที่ : 1 | ฉบับที่ : 2 เดือน July - December 2015

 • Contact Info
  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
  ชั้น 2 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม
  ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

 • Phone & Fax
  Phone : 043-754416
  Fax : 043-754416
  เบอร์ภายใน : 1757

 • Email
  science.msu@hotmail.com